Lesrooster

Gym

  • maandag
  • 11:00 - 11:50
  • Aerobic zaal
Wanneer de reguliere lessen toch een beetje te snel gaan of te zwaar wordenhebben wij een alternatief, Gym. Dit is hetzelfde als een Totaal lesmaar dan met het tempo en de intensiteit een stapje lager.